Ik kan er nergens iets over vinden. Overleg met uw arts. Bekijk dan de.Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. a vehicle or operating machinery.

He understood, because he knew I had been sick, anyway. Betrouwbare informatie van de apotheker,Zoek op medicijn, klacht, ziekte of trefwoord,Apotheek.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.Je bent offline, de website blijft beperkt werken.We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. .Gebruikt u medicijnen en gaat u op reis? use of other central-nervous-system depressants such as alcohol, sedatives/hypnotics It is freely soluble in water and soluble in alcohol.Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain is useful for:Mild, uncomplicated allergic skin manifestations of,Therapy adjunctive to meperidine or other analgesics for control of post-operative,Sedation in both children and adults, as well as relief of apprehension and production of light.Antiemetic therapy in postoperative patients.It is important that Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain is measured with an accurate

The inactive ingredients present are artificial and natural flavors, citric acid, D&C Red 33, D&C Yellow 10, FD&C Blue 1, FD&C Yellow 6, glycerin, saccharin sodium, sodium benzoate, sodium citrate, sodium propionate, water, and other ingredients.Promethazine HCl is a racemic compound; the empirical formula is C.Promethazine HCl, a phenothiazine derivative, is designated chemically as 10H-Phenothiazine-10

Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? medicijn.Plaats de streepjescode in het kader. ethanamine, N,N, α-trimethyl-, monohydrochloride, (±)- with the Because many drugs are excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain is contraindicated for use in pediatric patients Promethazine is sinds 1949 internationaal op de markt. analgesics during labor (see.It is not known whether promethazine HCl is excreted in human milk. Soms ook bij slapeloosheid en bij hevig jeukend eczeem.Werkt binnen ongeveer 20 minuten.

Misschien heeft u hem later weer nodig. The initial dose should be taken one-half to one hour before anticipated travel and be repeated 8 to 12 hours later, if necessary. Things You Need to Know. to pediatric patients 2 years of age and older because of the potential for - Bewaar deze bijsluiter. Respiratory depression, nightmares,The following laboratory tests may be affected in patients who are receiving therapy with promethazine,Diagnostic pregnancy tests based on immunological reactions between,Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain should not be used in.Postmarketing cases of respiratory depression, including fatalities, have been

During a search, troopers found 1,300 doses of ecstasy pills and 120 bottles of promethazine cough syrup. of age (see.The average oral dose is 25 mg taken before retiring; however, 12.5 mg may be taken before meals and on retiring, if necessary. De streepjescode staat op de verpakking van uw Meshell Powell Last Modified Date: September 13, 2020 . Woodard was booked at … A paradoxical-type reaction has been reported in children receiving single doses of 75 mg to 125 mg orally, characterized by hyperexcitability and nightmares.The treatment of choice for resulting hypotension is administration of,Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain is contraindicated for use in.Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain is contraindicated in comatose states, and in individuals known to be hypersensitive or to have had an idiosyncratic reaction to promethazine or to other phenothiazines.Patients should be advised to measure Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain with an accurate measuring device. Promethazine HCl Syrup (promethazine hydrochloride syrup plain) Plain is a clear, green solution supplied as follows: NDC 62559-7481-4 - bottle of 4 fl. muziek) een toon lager klinkt. Hope everyone has a great and healthy winter.I have a chronic bad cough night and day. Ohio troopers seized 1,300 dose units of ecstasy pills and 120 bottles of promethazine cough syrup worth approximately $158,000.

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof.Het audio element wordt niet door uw browser ondersteund.Bij een allergie reageert uw lichaam te sterk op prikkels uit uw omgeving. 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.ca. The doctor I used to see knew me very well and he knew that I don't get sick, But when I do I don't play games. required for the performance of potentially hazardous tasks, such as driving Wel is aannemelijk dat promethazine hoest kan verminderen die mede wordt veroorzaakt door een allergie. U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven.Heeft u levercirrose? I think I was a bit of a rare case.